Príprava bazéna na zimu – zazimovanie bazéna a starostlivosť počas zimy

Prinášame stručný prehľad informácií k príprave bazéna na zimu. Čo robiť pred jeho zazimovaním a na čo si dať cez zimu pozor.

Ako sa starať o bazén v zime?

 • sledujte hladinu vody, ak sa priblíži vďaka dažďu/snehu k niektorému technologickému prvku, t.j. proti-prúd, trysky, svetlá, lamela, je potrebné prebytočnú vodu odčerpať
 • za prípadné poškodenie bazéna, resp. technológie zamrznutím neodčerpanej vody nenesieme zodpovednosť
 • do bazéna nie je nutné dávať styrodur/plastové fľaše, nakoľko zamrznutím správne zazimovaného bazéna nemôže dôjsť k jeho poškodeniu

Čo s bazénom so systémom HydroEco, ktorý ostáva cez zimu napustený?

 • ak sa rozhodnete pre toto riešenie, musíte mať na zreteli, že pri výpadku elektrickej energie napájajúcej bazén a pri nízkych teplotách, môže prísť k poškodeniu technologických častí bazéna a nespadá to pod záruku
 • pre tento spôsob vybavujeme bazén špeciálnym termostatom (HydroEco), ktorý zabezpečí spustenie technológie a systému Vantage vždy pri poklese teploty pod -3°C
 • táto ochrana je však len do -15°C
 • počiatočná investícia pre toto riešenie sa pohybuje od 550 € s DPH vrátane prístroja a inštalácie
 • pre podrobnejšie informácie nás kontaktujte (tu je článok Prečo cez zimu nevypúšťať bazén? Šetríme vodu aj peniaze – HydroEco Pool bazén bez zazimovania)

Čo vás čaká, keď prídu technici?

Zazimovanie bazéna – postup:

 • upravia pH vody, ak to bude nutné a nalejú Vám chlór a zazimovací roztok
 • vyčistia košíky v skimmeri a čerpadlách
 • odvodnia skimmer a trysky
 • piesok preperú a dajú 6-cestný ventil do medzi-polohy
 • čerpadlá prepláchnu, vypustia a demontujú
 • elektrolytickú celu na soľnom zariadení vyčistia
 • sondy vyčistia a dajú do roztoku
 • tepelné čerpadlo odpoja
 • skontrolujú, či ste si prekryli správne solárne lamely
 • skontrolujú, či nemáte v krabičkách od svetiel vodu
 • soľné zariadenia zvesia a odpoja – to v prípade tých, ktoré nie je možné nechať na mieste
 • vypnú rozvádzač a ponechajú Vám funkčnú len ponorku, ak ju máte
 • všetky tesnenia a šróby odložia na miesto, ktoré bude zapísané na montážnom liste
 • spíšu prípadné problémy, resp. nutné opravy/výmeny, ktoré je možné realizovať počas zimy, resp. pred zajarnením

Rezervujte si u nás termín na zazimovanie bazéna Compass tu.

hydroeco bazén bez zazimovania
HydroEco – bazén bez zazimovania

Bazén, ktorý šetrí vodu a vaše peniaze

Myslíme na našu prírodu, vnímame problémy s nedostatkom vody a tak prinášame systém, kedy bazén zostáva napustený cez zimu niekoľko rokov.

Viac o úspornom bazéne